HC One

warm welcome

Glanffrwd

Pencoed, Pen-y-bont ar Ogwr

Cartref gofal pwrpasol yw Glanffrwd wedi ei leoli mewn ardal breswyl ym Mhencoed. Mae ganddo 47 o welyau ac mae’n cynnig gofal Dementia, Nyrsio, Preswyl a Diwedd Oes.

Mae gan Breswylwyr Cartref Gofal Glanffrwd ddewis o lolfeydd gyda dodrefn cyfforddus wedi eu dylunio'n arbennig.

Mae gennym amrywiaeth o ystafelloedd gwely cyfforddus â chyfleusterau llawn. Mae gan rai o'n hystafelloedd hefyd olygfeydd o'r ardd. Mae ein Cogyddion yn ymfalchïo yn y ffaith eu bod yn gwybod pa fwyd y mae ein Preswylwyr yn ei fwynhau ac maent yn paratoi dewis o brydau cartref ffres a maethlon ac yn darparu ar gyfer unrhyw anghenion dietegol a diwylliannol.

Yn HC-One mae ein Rheolwyr Cartref a'n staff profiadol yn sicrhau bod caredigrwydd yn greiddiol i bopeth a wnawn.

Glanffrwd

Nodweddion y cartref

 • 44 gwely
 • Ystafelloedd sengl
 • Lolfa
 • System galw nyrs
 • Addas ar gyfer cadeiriau olwyn
 • Ardal awyr agored
 • Siop
 • Trin gwallt ar y safle
 • Gwasanaeth llyfrgell
 • Ardal ysmygu benodedig
 • Cegin fach i ymwelwyr
 • Ystafell wydr
 • Mynediad lifft
 • Cyfleusterau en-suite
 • Ardal batio
 • Gardd wedi ei thirlunio
 • Bws mini

Next steps

New care
enquiries
0333 999 8525
Job enquiries 0333 999 8433 All other enquiries 01656 860586
 1. Gwneud cais am ymweliad
 2. Gwneud cais am alwad ffôn
 3. Anfon rhagor o wybodaeth
 4. Current job vacancies

Mae'r cartref hwn yn darparu

Lawrlwytho’r wybodaeth am y cartref

Manylion cyswllt

  • Ffordd Llangrallo
  • Pencoed
  • Pen-y-bont ar Ogwr
  • CF35 5LP
 1. Rheolwr y Cartref: Debbie Bolton